Sunday, June 21, 2009

Day 120 - Thursday, June 11, 2009

Eyup Peygamberin cilesini cektigi yere gittik bugun,


Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki:Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfatını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlahiyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyet-i İlahiye için demiş: "Ya Rab! Zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor." diye münacat edip, Cenab-ı Hak o hâlis ve sâfi, garazsız, lillah için o münacatı gayet hârika bir surette kabul etmiş. Kemal-i âfiyetini ihsan edip enva'-ı merhametine mazhar eylemiş.*
Sonra da restore edilip muze olarak kullanilan, harika konaklardan birini daha ziyaret ettik.


Insanin boyle bir evi olsa, daha ne isterki...


Bir de boyle boncuklar ister :)

* Risale-i Nur Kulliyati - 2. Lem'a

No comments:

Post a Comment